دانشگاه پزشکی سچینوا

آکادمی پزشکی سچینوا I.M. مسکو (MMA) از قدیمی ترین و بزرگترین موسسات ملی پزشکی آموزش عالی در کشور روسیه است. با بیش از ۲۰۰ سال آکادمی پزشکی I.M.Sechenov مسکو ، یک موسسه پزشکی با سابقه  شناخته می شود، که نقش اصلی را در توسعه علم پزشکی و آموزش پرسنل پزشکی و علمی بازی می کند. با توجه به ارزیابی بین المللی یونسکو آکادمی پزشکی مسکو پس از فرهنگستان علوم پزشکی رنه دکارت در مقام بهترین دانشگاه ها قرار می گیرد.در دوره ۱۸۸۷-۱۸۹۱ مجموعه ای از کلینیک ها متصل به دانشکده پزشکی دانشگاه مسکو آغاز به کار نموده اند.

تحصیل در روسیه, رشته دندانپزشکی در روسیه

در سال ۱۹۳۰ دانشکده پزشکی دانشگاه مسکو عملکرد خود را در موسسه پزشکی مسکو متشکل از دانشکده پزشکی و همچنین بهداشت و دانشکده بهداشت تبدیل شده است. این دانشکده اولین دانشکده پزشکی عالی در جهان بوده است. در سال ۱۹۵۵ موسسه به نام دانشمند برجسته روسیه ایوان سچینوا نام نهاده شد.
بسیاری از چهره های برجسته ای علوم پزشکی روسیه از مدارس و دانشگاه های علمی نظیر S.G.Zybelin، M.Y.Mudrov، N.Y.Sklifosovskiy، N.F.Filatov، V.F.Snegiryov و بسیاری دیگر فارغ التحصیل شده اند. در دوره اتحاد جماهیر شوروی مدارس علمی زیادی نظیر A.I.Abrikosov، N.N.Burdenko، N.A.Semashko، V.H.Vasilenko و D.A.Zhdanov تشکیل شدند. نامهایی چونN.I.Pirogov ، I.M.Sechenov، S.P.Botkin، A.P.Chekhov  که در سراسر جهان شناخته شده است.


چاپ   ایمیل