بیمه دانشجویی در روسیه

بیمه دانشجویی پس از اخذ پذیرش در دانشگاه ها، یکی از موارد بسیار مهم برای تحصیل و زندگی در کشورهای مختلف جهان می باشد. دانشجویان خارجی نیز همچون دیگر افراد در معرض بیماری قرار دارند و در این میان برخورداری از یک بیمه مطمئن می تواند خیال آن ها را از بابت روزهای سخت آسوده نماید.

تحصیل در روسیه, رشته دندانپزشکی در روسیه

اکثر دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در روسیه دارای بیمه مسافرتی هستند. اما این نوع بیمه برای درمان سرپایی و اورژانسی مناسب بوده و در مواردی که نیاز به بستری در بیمارستان باشد، کاربرد آنچنانی ندارد و خود دانشجو باید هزینه های درمانی را بپردازد. بیمه های دانشجویی شامل پوشش هزینه درمان های فوری و سرپایی، هزینه های بستری، هزینه مشاوره های پزشکی و در صورت نیاز بازگرداندن دانشجو به کشور محل زندگی وی می باشد. در صورتی که دانشجو فاقد بیمه درمانی باشد، به منظور برخورداری دانشجویان از خدمات اورژانسی و درمان های سرپایی، ارائه ویزا و یا کارت دانشجویی کفایت می کند. طبق قوانین جدید کشور روسیه، همه افراد برای ورود به خاک این کشور باید تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند. دانشجویان برای دریافت بیمه درمانی بایستی قبل از ورود به خاک روسیه اقدام نمایند. برای هر هدفی که به روسیه سفر می کنید، در همان بدو ورود بایستی این بیمه را تهیه نمایید.


چاپ   ایمیل