آیا روسیه کشور امنی برای تحصیل است؟

با مرور خبر های ۱۰ سال اخیر، شکی نیست که روسیه کشور بسیار امنی بویژه برای خارجیان محسوب می گردد. در کشور روسیه هر شهروند روس باید در صورت نقل مکان به خانه یا شهر جدید، الزاماً محل اقامت خود را در شهرداری دولت محلی به ثبت برساند. برای افراد خارجی این کار در اداره مهاجرت صورت می گیرد. در غیر این صورت جرم تلقی گشته و شخص خاطی جریمه می شود. ویژگی مثبت این طرح آن است که دولت همواره از مکان شهروندان خود آگاه است و همین امر امکان وقوع جرم را به شدت کاهش می دهد.


تحصیل در روسیه, رشته دندانپزشکی در روسیه

توجه به این امر ضروریست که روسیه یک ابر قدرت نظامی و عضو شورای امنیت سازمان ملل است که بر خلاف آمریکا حمل و نگهداری اسلحه برای شهروندان آن فقط منوط به دریافت مجوز می باشد که این امر نیز کار آسانی نمی باشد. کشور روسیه در رتبه دهم کشورهای اروپایی از لحاظ رتبه بندی گردشگری و توریستی محسوب می شود، که این آمار شاهدی دیگر بر فضای امن این کشور خواهد بود.
سیستم پلیس قدرتمند یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده امنیت در کشور روسیه می باشد. پلیس روسیه در همه جا حضور دارد و بر امنیت جامعه نظارت دقیق دارد.


چاپ   ایمیل