نماینده مؤسسه در مسکو

آقای دکتر احمدرضا الهی که حدوداً 26 سال است که ساکن مسکو می باشند و تحصیلات عالیه خود را در رشته پزشکی (تخصص و فوق تخصص) به اتمام رسانیده و 23 سال است که نماینده مؤسسه در مسکو می باشند و از دانشجویان مؤسسه سرپرستی کامل می نمایند.

ایشان پل ارتباطی علمی و دانشجویی بین ایران و روسیه بوده و هم اکنون رئیس مرکز فرهنگ ایران و زبان فارسی دانشگاه روسنو در مسکو و نیز مسئول پذیرش دانشجویان کشورهای خاورمیانه و آسیائی بخش بین‌الملل دانشگاه روسنو می‌باشند.

مشارالیه از طرف دانشگاه‌های روسیه و وزارت علوم روسیه با سمت رئیس انجمن فارغ التحصیلان ایرانی از دانشگاه‌های روسیه و کشورهای مشترک المنافع نیز برگزیده شده‌اند.

تحصيل در روسيه, رشته دندانپزشکي در روسيه


چاپ   ایمیل