مدیریت مؤسسه

مدیر عامل مؤسسه آقای دکتر صادق الهی می‌باشد که سال‌های متمادی در بخش‌های دولتی و فرهنگی مشغول به فعالیت بوده‌اند و در زمینه راهنمایی دانشجویان برای ادامه تحصیل در روسیه و بلاروس نهایت سعی خود را مبذول می‌نمایند. همچنین ایشان به جهت حسن انجام در امور اعزام دانشجو تقدیرنامه‌های فراوانی از وزارت علوم ایران و کانون مؤسسات دریافت نموده‌اند.

تحصيل در روسيه, رشته دندانپزشکي در روسيه


چاپ   ایمیل