دانشگاه های مورد تأیید برای تحصیل در روسیه

به گزارش وبدا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر بررسی های ویژه این وزارتخانه، نظام های رتبه بندی QS، Times و Shanghai که بعضا از پراستنادترین نظام های رتبه بندی جهانی است را ملاک عمل قرار داده و سالانه فهرست دانشگاههای خارجی مجری آموزش علوم پزشکی که مورد تایید می باشند را منتشر می نماید.

در این راستا با بررسی های کارشناسی مدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درنظر گرفتن دانشگاه های برتر در رتبه بندی های OS، Times و Shanghai لیست نهایی دانشگاههای خارج از کشور مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی های سال تحصیلی 19 ـ 2018 در رشته های علوم پزشکی تهیه شد.

در این لیست ۶۴۵ دانشگاه از کشورهای مختلف مورد تایید وزارت بهداشت قرار دارند که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مطابق با رای صادره در دویست و سی و دومین جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور 26 شهریور سال جاری تصویب شد.

گفتنی است،این لیست سالیانه مورد بازنگری قرار گرفته و از ابتدای سپتامبر 2018 صرفا دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشند.

ضروری است تا متقاضیان تحصیل در دانشگاههای خارجی از ابتدای سپتامبر 2018 صرفا به دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه نموده و به این نکته دقت داشته باشند که در صورت تحصیل در دانشگاههایی غیر از 645 دانشگاه تایید شده، پس از فراغت از تحصیل، مدارک ایشان ارزشیابی نخواهد شد و تاکید می شود که دانشکده ها و کالج های وابسته به دانشگاه اصلی نامبرده در این لیست، مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نمی باشد.

شما نیز اگر متقاضی تحصیل در روسیه هستید به این لیست توجه فرمایید.

تحصيل در روسيه, رشته دندانپزشکي در روسيهلیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم ایران در سال تحصیلی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۷در کشور روسیه
1. Bashkir State University, (Ufa)
2. Bauman Moscow State Technical University (National Research)
3. Gubkin Russian State University of oil and Gas, (Moscow)
4. Kazan (Volga Region) Federal University
5. Kazan National Research Technical University – KAI named after A.N.Tupplev, (Kazan)
6. Kazan National Research Technological University, (Kazan)
7. Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, (Nizhni Novgorod)
8. Lomonosov Moscow State University
9. Moscow institute of Physics and Technology
10. Moscow State Institute of International Relations, MGIMO University
11. Moscow State University of Civil engineering(MGSU), Moscow
12. National Mineral Resources University ,(Saint Petersburg)
13.National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow
14. Russian Academy of Sciences
15. Russian State Agrarian University – MTAA, named after K.A. Timiryazev
16. Moscow Aviation Institute (National Research University), (Moscow)
17. Russian state Hydro meteorological University , (Saint Petersburg)
18. Russian state University of physical Education Sport, youth and Tourism (Moscow)
19. Saint Petrsburg State Polytechnic University, (Saint Petersburg)
20. Saint Petrsburg State University, (Saint Petersburg)
21. All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov, (Moscow)
22. Astrakhan State Technical University, (Astrakhan)
23. Astrakhan State University
24. Far Eastern Federal University (Vladivostok)
25. Far Eastern State Technical Fisheries University (Vladivostok)
26. Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad)
27. Kaliningrad State Technical University, (Kaliningrad)
28. Kuban State Agrarian University, (Krasnodar)
29. Kuban State University of Technology
30. Kuban State University, (Krasnodar)
31. Lomonosov Moscow State University of Fine Chemical Technology
32. Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology (Skryabin)
33. Moscow State Automobile and Road Technical University - “MADI”
34. Moscow State Conservatory named for P.I. Tchaikovsky
35. Moscow State Forest University, (Moscow)
36. Moscow State Pedagogical University, (Moscow)
37. Moscow State University of Culture and Arts
38. Moscow State University of Design & Technology
39. Moscow State University of Food Production
40. Moscow State University of Geodesy and Cartography
41. Moscow State University of Railway Engineering - MIIT, (Moscow)
42. National Research Belgorod State University – BelSu, (Belgorod)
43. National Research Irkutsk State Technical University
44. National Research Mordovia State University named after NP Ogareva
45. National Research Nuclear University ''MEPhI''
46. National Research South Ural State University, (Chelyabinsk)
47. National Research Tomsk Polytechnic University
48. National Research Tomsk State University, (Tomsk)
49. National Research University "Higher School of Economics"
50. National Research University of Electronic Technology (MIET), (Zelenograd)
51. National University of Science and Technology “MISIS” (Moscow)
52. North Caucasian Federal University (Stavropol)
53. North-Eastern Federal University named after M.K.Ammosov (Yakutsk)
54. North Ossetian State University (Vladikavkaz)
55. Northern (Arctic) Federal University named after M.V.Lomonosov (Arkhangelsk)
56. Novosibirsk State Technical University, (Novosibirsk)
57. Novosibirsk State University (National Research), (Novosibirsk)
58. Peoples’ Friendship University of Russia, (Moscow)
59. Perm National Research Polytechnic University, (Perm)
60. Perm State University (National Research), (Perm)
61. Plekhanov Russian University of Economics, (Moscow)
62. Pushkin State Russian Language Institute, (Moscow)
63. Russian New University
64. Russian State University for the Humanities, (Moscow)
65. Russian State University of Trade and Economics, (Moscow)
66 Russian State University of Tourism and Services
67. Samara State Aerospace University named after Academician SP Queen - National Resarch University
68. Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov’
69. Saratov State University named after N.G.Chernyshevsky (National Research), (Saratov)
70. Siberian Federal University (Krasnoyarsk)
71. Southern Federal University (Rostov-on-Don)
72. St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics
73. St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
74. St. Petersburg State University of Technology and Design
75. State Petroleum Technological University (Ufa)
76. State Technical University (Voronezh)
77. State University of Land Use Planning, (Moscow)
78. Synergy University (Moscow)
79. Ufa State Aviation Technical University, (Ufa)
80. Ural Federal University (named after B.N.Yeltsin) (Yekaterinburg)
81. Admiral Makarov State Maritime Academy, (Saint Petersburg)
82. Baltic State Technical University named after Ustinov, (Saint Petersburg)
83. Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmulla
84. Bonch-Bruevich Saint - Petersburg State University of Telecommunications, (Saint Petersburg)
85. Chechen State University (Grozni)
86. Chelyabinsk State Institute of Culture and Arts
87. Dagestan State University, (Makhachkala)
88. Don State Technical University, (Rostov-on-Don)
89. Financial University under the Government of the Russian Federation, (Moscow)
90. Gnesins Russian Academy of Music, (Moscow)
91. Herzen State Pedagogical University of Russia, (Saint Petersburg)
92. Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, (St. Petersburg)
93. Moscow Institute of Architecture – MARKHI (State Academy), (Mosco
94. Moscow Institute of Electronics and Mathematics (Technical University) “MIEM”
95. Moscow State Agricultural University named after V.P.Goryachkin
96. Moscow State Industrial University, (Moscow)
97. Moscow State Institute of Radio-engineering, Electronics and Automation (Technical University),
98. Moscow State Linguistic University, (Moscow)
99. Moscow State Mining University, (Moscow)
100. Moscow State Technological University “Stankin”
101. Moscow State Textile University named after A.N.Kosygin
102. Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
103. Moscow State University of Mechanical Engineering – “MAMI”
104. Moscow State University of Printing Arts, (Moscow)
105. Moscow State University of Technology and Management (MSUTM)
106. Moscow Technical University of Communications and Informatics
107. Murmansk State Technical University
108. National Research Irkutsk State Technical University, (Irkutsk)
109. Nizhni Novgorod State Technical University - Alekseev
110. Ogarev Mordovia State University (National Research), (Saransk)
111. Russian State Social University, (Moscow)
112. Russian University of Theatre Arts “GITIS”, (Moscow)
113. Saint Petersburg Electrotechnical University "LETI"
114. Saint Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics, (Saint Petersburg)
115. Saint Petersburg State Conservatory named after N.A.Rimsky-Korsakov
116. Saint Petersburg State Forest Technical University, (Saint Petersburg)
117. Saint Petersburg State Agrarian University, (Saint Petersburg)
118. Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University)
119. State Petersburg State Transport University, (Saint Petersburg)
120. Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
121. Saint Petersburg State University of Engineering and Economics “Engecon”
122. Samara State Technical University, (Samara)
123. Saratov State Technical University named after Y.A.Gagarin
124. South-West State University, (Kursk)
125. St. Petersburg State University of Economics and Finance (FINEC)
126. State Marine Technical University of St. Petersburg, (Saint Petersburg)
127. State University of Management, (Moscow)
128. Stroganov Moscow State University of Arts and Industry, (Moscow)
129. Tambov State Technical University
130. Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, (Tomsk)
131. Ural state technical university
132. Voronezh State University, (Voronezh)
133. Dagestan State Agricultural Academy
صرفاً در رشته‌هاي کشاورزي، دامپزشکي و علوم ‌پايه مربوط
134. Dagestan Technical University
135. Kazan State Power Engineering University
صرفاً در رشته‌هاي مهندسي برق (قدرت و الکترونيک) و نيروگاه‌هاي حرارتي
136. Voronezh State University of Architecture & Civil Engineering

 

لیست دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی
۲۰۱۸ - ۲۰۱۷در کشور روسیه
Lomonosov Moscow State University
Saint-Petersburg State University
ITMO University
Higher School of Economics
Novosibirsk State University
Bauman Moscow State Technical University
(Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University
(Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
National Research Tomsk Polytechnic University
Tomsk State University
(National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute
Kazan (Volga region) Federal University
National Research Saratov State University
RUDN University
Southern Federal University

Ural Federal University
Far Eastern Federal University

The National University of Science and Techlogy MISIS


چاپ   ایمیل