مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش تحصیلی از روسیه

دانشجویانی که تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های مورد تأیید را دارند می‌بایست مدارک زیر را به مؤسسه ارائه نمایند:

- اصل گواهی آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات و ترجمه شده آنها به روسی

- اصل و کپی گذرنامه و 2 نسخه ترجمه شده آنها به روسی

- 24 قطعه عکس 4 ×3

- گواهی سلامت کامل (نمونه گواهی سلامتی را می‌بایست از مؤسسه دریافت نمایند)

پس از تکمیل مدارک، قرارداد مابین دانشجو و مؤسسه طبق فرم وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منعقد می گردد.

تحصيل در روسيه, رشته دندانپزشکي در روسيه


چاپ   ایمیل